Mail grupları içerisindeki kullanıcıların listesini almak

Bu işlemi powershell üzerinden yapacağız kodun yapımcısı https://anandthearchitect.com/ 

Aşağıdaki kodu komple alın ve GrupUyeleriListesiniAlmak.ps1 adında powershell dosyanızı oluşturun

<#
GrupUyeleriListesiniAlmak.ps1

Bu komut dosyası, tümü dahil olmak üzere bir dağıtım listesinin tüm üyelerini listeler.
alt grup üyelerini yinelemeli olarak. Hepsiyle bir CSV dosyası oluşturur
verilen dağıtım grubunun grupları.

Parametre: Dağıtım grubu Takma Adı veya Ad veya E-posta Adresi

Örnek çalıştırma powersell dosyasını oluşturun ve masaüzerine veya c: içine atın buradan exchange powershell üzerinden ps1 dosyasını grup adı ile çağırın:
.\List-DLMembers.ps1 -DLName "dl_tisd"
#>
param($DLname)


<#

Function : Expand-Group
Parameter : Distribution Group Name
Description : This function populates all the members of the
given distribution group to a global variable named $Global:Users

#>
Function Expand-Group ($GroupName)
{
$members = Get-DistributionGroupMember -Identity $GroupName

foreach($member in $members)
{
$RecipientType = (Get-Recipient $member.Alias).RecipientType

$member.Name + "`t`t`t" + $RecipientType
if ($RecipientType -like "*DistributionGroup*")
{
# Found an child group - calling myself to expand the group
Expand-Group -GroupName $member.Alias
}

# Create a PSCustomObject of the current member
$MemberObject = [PSCustomObject] @{
Name = "$($member.Name)"
Title = "$($member.Title)"
Department = "$($member.Department)"
Email = "$($member.PrimarySMTPAddress)"
Memberof = "$GroupName"
}

# Store the member object to Users array
$global:users += $MemberObject
}
}
<#
End of the Function
#>

 


<#
°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸,ø¤°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸,ø¤°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸

THE SCRIPT STARTS HERE

°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸,ø¤°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸,ø¤°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
#>


# Create a Global Array Variable to store all DL member objects
$global:users = @()

# Call the Expand-Group function to populate the all DL members
Expand-Group -GroupName $DLname

#Store the member objects to a CSV file
$filename = ".\$DLName-Members.csv"
$global:users | ConvertTo-Csv | Out-File -FilePath $filename

<#
°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸,ø¤°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸,ø¤°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸

END OF THE SCRIPT

°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸,ø¤°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸,ø¤°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸

#>