Filezilla server ayarlarına detaylı bakış

Bu bölümde ayarlar mnüsü altındaki tüm sekmeleri detaylı açıklamaya çalışacağım.