Notlar Menüsü altında yazılanlar. Kendim için yazmış olduğum hatırlatıcıları içerir çok fazla detay içermeyebilir. Makaleler gibi detaylı değildir.

.net 3.5 kurulumu hatasının çözümü

Orjinal çözüm: https://docs.microsoft.com/tr-TR/troubleshoot/windows-client/application-management/dotnet-framework-35-installation-error

Powershell admin modda başlatın ve windows yükleme cd'si takılıiken aşağıdaki komutu çalıştırın. kurulum tamamlanacaktır.

Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess