Notlar Menüsü altında yazılanlar. Kendim için yazmış olduğum hatırlatıcıları içerir çok fazla detay içermeyebilir. Makaleler gibi detaylı değildir.

Free SSL alma, Pfx oluşturma, Azure Sunucuya Yükleme

https://manage.sslforfree.com/dashboard üzerinden kayıt oluyoruz. alan adımızı yazıp ssl sertifikamızı 90 gün olcak şekilde oluşturup indiriyoruz. dikkat wildcard sertifika ücretsiz olarak alınamamakta.

https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html üzerinden Win64 OpenSSL v1.1.1o Light versiyonunu indirp c:\ üzerine kuruyoruz.

mkdir certificate

cd certificate

set RANDFile=c:\Certificate\.rnd

set OPENSSL_CONF=c:\OpenSSL-Win64\bin\openssl.cfg 

c:\OpenSSL-Win64\bin\openssl.exe

pkcs12 -export -out PfxDosyam.pfx -inkey PriviteKeyDosyasiCiktim.key -in certificateCrtCiktim.crt

 

Eğer Pfx dosyanızın içine PrivateKey gömülü ise ve bunu dışarı çıkartmanız gerekir ise aşağıdaki işlemi yapın

pkcs12 -in PfxDosyam.pfx -nocerts -out PriviteKeyDosyasiCiktim.key -nodes

 pkcs12 -in PfxDosyam.pfx -nokeys -out certificate.crt

 

CSR Oluşturma

openssl req newkey rsa:2048 -keyout private.key -out yeni.csr

Openssl PFX oluşturma

openssl pkcs12 -export -out deneme.pfx -inkey private.key -in cert.crt -certfile bundle.crt

Openssl PFX'ten CRT çıkarma

openssl pkes12  -in 2023.pfx -nokeys -out cert.crt

Openssl PFX'ten Private key çkarma

openssl pkcs12 -in 2023.pfx -nocerts -out private.key nodes

Openssl Şifresiz Private key çıkarma

openssl rsa -in key.pem -out server.key

Openssl 509 formatina çeviriyor.

openssl x509 -noout -modulus -in server.crt | openssl md5

Openssl PEM dosyasına çevirme

openssl x509 -in bundle.crt -out bundle.pem -outform PEM

Privatekey oluşturma komutu

openssl genrsa -out private.key 2048

Privatekey üzerinden csr oluşturma

openssl req -new -sha256 -key private.key -out domain. csr

Openssl PFX oluşturma Allians name

openssl pkes12 -export -in cert.crt -inkey private. Key -certfile bundle.crt -out 2023.pfx -name "1"

PFX üzerinden Pem olarak private key ve sertifika çıkartmakçıkartmak

openssl pkcs12 -in thePFXfile.pfx -nocerts -out privatekey.pem -nodes

 openssl pkcs12 -in thePFXfile.pfx -nokeys -out certificate.crt

 

Java ile PFX to JKS oluşturma:

keytool -importkeystore -srckeystore 2023.pfx -arestoretype PKCS12 -deststoretype JKS -destkeystore 2023.jks

Java ile JKS to PEX oluşturma

keytool -importkeystore -srckeystore Old.jks -destkeystore New2023.pfx -deststoretype PKCS12

 

Azure üzerinde Application Gateway --> gateway seç ve açılan menüden --> Listeners'e git. --> https protokolünü bul --> renew ile yeni sertifikayı göm

 

Openssl indirip kuruyoruz bu sitedeki adımları takip edebilirsiniz.